Disclaimer & Verklaring Intellectueel Eigendom

Disclaimer

Auteursrecht & Handelsmerken

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud (teksten, handelsmerken, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, rangschikkingen, enz.) op deze website van de Damen Shipyards Group zijn beschermd door auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de internetregels.

Internetregels

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Damen Shipyards Group is het verboden om geheel of gedeeltelijk enig van de beschermde inhoud die op deze websites wordt gepubliceerd, te integreren in andere programma's of websites of om ze op enige wijze te gebruiken. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door auteursrecht en door andere wetten die onderhevig zijn aan het auteursrecht of andere rechten van derden en die dienovereenkomstig beschermd zijn voor deze derden.

Aansprakelijkheid

De Damen Shipyards Group heeft de inhoud van deze website zorgvuldig samengesteld in overeenstemming met hun huidige kennis. Toegang tot en gebruik van deze website, evenals websites die hiermee verbonden zijn via links, zijn voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Schade- en garantieclaims die voortvloeien uit ontbrekende of onjuiste gegevens zijn uitgesloten. De Damen Shipyards Group aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ook niet voor indirecte of gevolgschade door toegang tot of gebruik van deze website of websites die hiermee verbonden zijn via links.

Links naar andere websites

De website van de Damen Shipyards Group kan links (verwijzingen) bevatten naar websites die worden beheerd door derden. De Damen Shipyards Group aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere websites.