Damen en de Koninklijke Marine

140 jaar marine ervaring

Trotse hoofdleverancier van de Koninklijke Marine sinds 1879

Damen en de Koninklijke Marine

Van levensbelang voor strategische autonomie

Het Ministerie van Defensie en De Koninklijke Marine zijn al negen scheepsgeneraties lang de ‘launching customer’ voor Damen Naval. Als moderne marine binnen de NAVO en EU daagt de marine scheepswerf Damen continu uit tot het verder verbeteren van haar operationele capaciteiten van de meest complexe scheepssystemen zoals fregatten, onderzeeboten, amfibische-, ondersteunings- en patrouilleschepen. Dit doet zij met goede redenen: de bescherming van de nationale belangen wereldwijd en het bieden van veiligheid en gevechtskracht op en vanuit zee. Dat is van levensbelang voor de strategische autonomie van Nederland, als essentiële bouwsteen voor een sterk en weerbaar Europa en van levensbelang voor de NAVO.

Duurzaamheid en export

Innovatie

Wij ontwerpen onze schepen met geavanceerde technologieën, vaak van Nederlands ontwerp. Dankzij de nauwe samenwerking tussen Defensie, de Nederlandse scheepsbouwindustrie en maritieme onderzoeksinstituten staat de Koninklijke Marine met onze schepen voorop. Dankzij deze toppositie levert de Nederlandse marinebouw óók aan marines in partnerlanden of ontwikkelt ze samen met hen tot een nieuw concept. Defensie heeft innovatie gebracht naar Damen en haar keten van Nederlandse toeleveranciers. Omgekeerd brengt Damen samen met de Nederlandse partnerbedrijven innovatie naar Defensie. Steeds meer van deze innovatie draagt ook bij aan duurzamere en efficiëntere marineschepen én een betere bescherming van ons grootse en belangrijkste ecosysteem: de oceaan.


Klaar om onze bijdrage te leveren

In een snel veranderende wereld moeten we onze marine van nieuwe schepen en scheepssystemen voorzien. Schepen die klaar zijn om in de hedendaagse maritieme wereld met al haar dreigingen te opereren. Onder uitdagende veiligheidsomstandigheden staat de Koninklijke Marine voor de vervanging van een groot deel van haar vloot. Binnen 15 jaar moet die in zijn geheel zijn vervangen. Damen staat samen met de Nederlandse maritieme sector klaar om dit mede te realiseren.


Belangrijke impuls voor innovatie

Momenteel werken we al aan de nieuwe ASW-fregatten voor de Nederlandse en Belgische Marine, nieuwe Nederlandse onderzeeboten die de befaamde Walrus-klasse gaan vervangen en een Combat Support Ship. Daarnaast maken we ons gereed voor de vervanging van de Luchtverdedigings- en commando fregatten, Amfibische transportschepen en nieuwe, duurzame hulpvaartuigen. Damen is klaar om haar rol op te pakken bij de vervanging van al deze nieuwe schepen en onderzeeboten en doet dat in nauwe samenwerking met de Nederlandse marinebouwindustrie en onderzoeksinstituten. Dit verzekert een goede besteding van het Nederlands belastinggeld en een belangrijke impuls voor de innovatie en kennis van de Nederlandse marinebouw.

Geïnteresseerd in een gesprek? We zijn er voor u.