Privacybeleid

Gegevensbescherming heeft een hoge prioriteit voor het management van de Damen Shipyards Group. Het gebruik van de internetpagina's van de Damen Shipyards Group is mogelijk zonder enige aanduiding van persoonsgegevens; echter, als een betrokkene speciale bedrijfsdiensten via onze website wil gebruiken, kan verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en in overeenstemming met de landspecifieke wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is op de Damen Shipyards Group. Via deze privacyverklaring wil ons bedrijf het grote publiek informeren over de aard, omvang en doeleinden van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen, via deze privacyverklaring, geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als dataverantwoordelijke heeft de Damen Shipyards Group talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen die via deze website worden verwerkt. Internetgebaseerde gegevensoverdrachten kunnen echter in principe beveiligingslacunes hebben, dus absolute bescherming kan niet worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokkene vrij om persoonsgegevens naar ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

1. Naam en adres van de data verantwoordelijke

Data verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Damen Shipyards Group
Avelingen West 20
4202MS Gorinchem
Nederland
Telefoon: +13183631100
E-mail: privacy@damen.com
Website: www.damen.com

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De Functionaris voor Gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Damen Shipyards Group
t.a.v. dhr. H. Quivooij (Functionaris voor Gegevensbescherming van Damen)
Avelingen West 20
4202MS Gorinchem
Nederland
Telefoon: +31 183 631100
E-mail: privacy@damen.com
Website: www.damen.com

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming met alle vragen en suggesties met betrekking tot gegevensbescherming.

3. Cookies

De internetpagina's van de Damen Shipyards Group maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetpagina's en servers gebruiken cookies. Cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificator. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van het unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Damen Shipyards Group de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer de website wordt bezocht toegangsgegevens in te voeren, omdat dit door de website wordt overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst via een cookie.

De betrokkene kan te allen tijde voorkomen dat cookies worden ingesteld via onze website door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser, en kan daardoor het instellen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen al ingestelde cookies te allen tijde worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het instellen van cookies in de gebruikte internetbrowser uitschakelt, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

De Damen Shipyards Group gebruikt 4 niveaus van cookies, via de knop Instellingen beheren kan de betrokkene selecteren welke cookies worden geaccepteerd.

Strikt noodzakelijke cookies: Dit zijn technische cookies die ervoor zorgen dat de website van Damen correct kan functioneren. Ze bevatten geen persoonlijke informatie en zonder deze cookies kan de site niet worden gebruikt. Deze worden altijd geaccepteerd door de cliënt.

Functionaliteitscookies: Deze cookies stellen ons in staat om functionaliteiten aan te bieden zoals het opslaan van instellingen en het onthouden van instellingen op de site van Damen. Het niet accepteren van deze cookies zal de functionaliteit van de site beperken.

Analyse-, marketing- en advertentiecookies: Dit is om onze website en onze producten en diensten te verbeteren, omdat we hopen dat dit ons inzicht geeft in waarin onze klanten of potentiële klanten/gebruikers van onze websites geïnteresseerd zijn, welke functies ze gebruiken en hoe ze deze gebruiken.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de Damen Shipyards Group verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem de website bezoekt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen worden (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de subwebsites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetpagina, (6) een IP-adres (Internet Protocol adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Damen Shipyards Group geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertenties te optimaliseren, (3) de langdurige levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te waarborgen, en (4) de wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor strafvervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Damen Shipyards Group anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van ons bedrijf te vergroten, en om een optimaal niveau van bescherming te bieden voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonsgegevens verstrekt door een betrokkene.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de data verantwoordelijke met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens aan de data verantwoordelijke worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De persoonsgegevens, ingevoerd door de betrokkene, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de data verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden. De data verantwoordelijke kan verzoek tot overdracht doen aan één of meer verwerkers (bijv. een pakketdienst) die ook persoonsgegevens gebruikt voor een intern doel dat toerekenbaar is aan de data verantwoordelijke.

Door zich te registreren op de website van de data verantwoordelijke, worden ook het IP-adres—toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene—datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats met de wetenschap dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen, en, indien nodig, om onderzochte overtredingen mogelijk te maken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de data verantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens door te geven, of als de overdracht dient voor strafvervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonlijke gegevens, heeft tot doel de data verantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden vanwege de aard van de zaak in kwestie. Geregistreerde personen zijn vrij om de opgegeven persoonsgegevens tijdens de registratie op elk moment te wijzigen, of om ze volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de data verantwoordelijke.

De data verantwoordelijke dient te allen tijde op verzoek informatie te verstrekken aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene worden opgeslagen. Bovendien zal de data verantwoordelijke persoonsgegevens corrigeren of wissen op verzoek of aanwijzing van de betrokkene, in zoverre er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn. Alle medewerkers van de data verantwoordelijke zijn beschikbaar voor de betrokkene in dit opzicht als contactpersonen.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van de Damen Shipyards Group krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Het invoervenster dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden verzonden, evenals wanneer de nieuwsbrief wordt besteld bij de data verantwoordelijke.

De Damen Shipyards Group informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig via een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van het bedrijf kan alleen worden ontvangen door de betrokkene als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Voor wettelijke redenen wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief, in het kader van de double opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene gemachtigd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) en gebruikt wordt door de betrokkene op het moment van registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip , en dient dus het doel van de juridische bescherming van de data verantwoordelijke.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Bovendien kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, zolang dit nodig is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een registratie in kwestie, zoals in het geval van wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of in het geval van een wijziging in technische omstandigheden. Er zal geen overdracht van persoonlijke gegevens die zijn verzameld door de nieuwsbriefdienst naar derden zijn. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming is er een overeenkomstige link te vinden in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk moment rechtstreeks op de website van de data verantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief, of dit op een andere manier aan de data verantwoordelijke te communiceren.

7. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrief van de Damen Shipyards Group bevat zogenaamde tracking pixels. Een tracking pixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails, die in HTML-formaat worden verzonden om logbestandsregistratie en -analyse mogelijk te maken. Hierdoor kan een statistische analyse worden uitgevoerd van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan de Damen Shipyards Group zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke links in de e-mail zijn aangeklikt door de betrokkenen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld in de trackingpixels die zijn opgenomen in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren, evenals om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is afgegeven via de double-opt-in procedure in te trekken. Na intrekking worden deze persoonlijke gegevens door de data verantwoordelijke verwijderd. De Damen Shipyards Group beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Mogelijkheid tot contact via de website

De website van de Damen Shipyards Group bevat informatie waarmee snel elektronisch contact kan worden opgenomen met ons bedrijf, evenals directe communicatie met ons, wat ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Als een betrokkene contact opneemt met de data verantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de data verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met als doel de gegevens van de betrokkene te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

9. Routine verwijdering en blokkering van persoonsgegevens

De data verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de periode die noodzakelijk is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit wordt toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de data verantwoordelijke onderhevig is.

Indien het doel van de opslag niet van toepassing is, of indien een opslagperiode voorgeschreven door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

10. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend, om van de data verantwoordelijke te vernemen of er al dan niet persoonlijke gegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de data verantwoordelijke.

b) Recht op toegang
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend om van de data verantwoordelijke kosteloze informatie te verkrijgen over zijn of haar persoonsgegevens die te allen tijde zijn opgeslagen, evenals een kopie van deze informatie. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking;

 • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

 • indien mogelijk, de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;

 • het bestaan van het recht om van de data verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens te verlangen, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;

 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bedoeld in artikel 22, lid 1 en 4, van de AVG en, ten minste in die gevallen, relevante informatie over de logica die hierbij is betrokken, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

 • Verder heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de data verantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend om van de data verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens over hem of haar. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de data verantwoordelijke.

d) Recht op verwijdering (Recht om vergeten te worden)
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend, om van de data verantwoordelijke de verwijdering van persoonlijke gegevens met betrekking tot hem of haar te verkrijgen zonder onnodige vertraging, en de data verantwoordelijke heeft de verplichting om persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.

 • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens punt (a) van artikel 6, lid 1, van de AVG, of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, en er is geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking.

 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de AVG.

 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in Unie- of lidstaatrecht waar de data verantwoordelijke aan onderworpen is.

 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de aanbieding van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

 • Als een van de genoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van persoonsgegevens die door de Damen Shipyards Group zijn opgeslagen wenst te verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de data verantwoordelijke. Een medewerker van Damen Shipyards Group zal er onmiddellijk voor zorgen dat het verzoek tot verwijdering wordt ingewilligd.

Waar de data verantwoordelijke persoonlijke gegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze gegevens te wissen op grond van artikel 17, lid 1, zal de data verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de uitvoering, redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, om andere data verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke data verantwoordelijken van eventuele koppelingen naar, of kopieën of reproducties van, die persoonsgegevens, voor zover de verwerking niet vereist is. En medewerkers van de Damen Shipyards Group zullen de noodzakelijke maatregelen treffen in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van verwerking
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend om van de data verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de data verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

 • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.

 • De data verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar ze zijn nodig voor de betrokkene voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de dat verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien een van de bovengenoemde omstandigheden van toepassing is en een betrokkene de beperking van de verwerking van persoonsgegevens die door de Damen Shipyards Group zijn opgeslagen wenst te verzoeken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de data verantwoordelijke. De medewerker van de Damen Shipyards Group zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, die aan een data verantwoordelijke zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat. Hij of zij heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere data verantwoordelijke zonder enige belemmering van de data verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig punt (a) van artikel 6, lid 1, van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of op een overeenkomst overeenkomstig punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de data verantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid krachtens artikel 20, lid 1, van de AVG, het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene data verantwoordelijke naar de andere over te laten dragen, voor zover dit technisch haalbaar is en dit de rechten en vrijheden van anderen niet nadelig beïnvloedt.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te effectueren, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Damen Shipyards Group.

g) Recht van bezwaar
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend om op grond van zijn of haar specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die hem of haar betreffen, op basis van punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Damen Shipyards Group zal persoonlijke gegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Indien de Damen Shipyards Group persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directmarketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door de Damen Shipyards Group voor directe marketingdoeleinden, zal de Damen Shipyards Group de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die hem of haar betreffen door de Damen Shipyards Group voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van de Damen Shipyards Group. Bovendien is de betrokkene vrij om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht van bezwaar te gebruiken door geautomatiseerde middelen te gebruiken met technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering en die juridische gevolgen heeft voor hem of haar, of hem of haar op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt, zolang de beslissing (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een data verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan ​​door Unie- of lidstaatrecht waar de data verantwoordelijke aan is onderworpen en dat ook passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden van de betrokkene en zijn of haar legitieme belangen te waarborgen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een data verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Damen Shipyards Group passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, ten minste het recht om menselijke tussenkomst van de kant van de data verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om bezwaar te maken tegen de beslissing.

Indien de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Damen Shipyards Group.

i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is verleend om te allen tijde zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken.

Indien de betrokkene het recht wenst uit te oefenen om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de Damen Shipyards Group.

11. Gegevensbescherming voor sollicitaties en het sollicitatieproces

De gegevensbeheerder zal de persoonsgegevens van sollicitanten verzamelen en verwerken met als doel het verwerken van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant bijbehorende sollicitatiedocumenten per e-mail of via een webformulier op de website aan de beheerder verstrekt. Als de beheerder een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met wettelijke vereisten. Als er geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten met de sollicitant door de beheerder, worden de sollicitatiedocumenten automatisch twee maanden na kennisgeving van de weigeringsbeslissing gewist, tenzij andere legitieme belangen van de beheerder zich tegen het wissen verzetten. Een ander legitiem belang in dit verband is bijvoorbeeld het bewijsrecht in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB).

12. Rechtvaardiging voor de verwerking

Art. 6(1) lit. a AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verstrekken van een andere dienst, is de verwerking gebaseerd op Artikel 6(1) lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingshandelingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waarbij de verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6(1) lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking zijn gebaseerd op Art. 6(1) lit. d AVG. Tenslotte kunnen verwerkingshandelingen gebaseerd zijn op Artikel 6(1) lit. f AVG. Deze wettelijke basis wordt gebruikt voor verwerkingshandelingen die niet gedekt zijn door een van de bovengenoemde wettelijke gronden, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde partij, behalve waar dergelijke belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingshandelingen zijn met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij beschouwde dat een gerechtvaardigd belang kon worden verondersteld als de betrokkene een cliënt is van de data verantwoordelijke (Overweging 47 Zin 2 AVG).

13. De gerechtvaardigde belangen worden nagestreefd door de data verantwoordelijke of door een derde partij

Waar de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op Artikel 6(1) sub f van de AVG, is ons gerechtvaardigd belang, het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.

14. De periode gedurende welke de persoonlijke gegevens worden bewaard

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van die periode worden de corresponderende gegevens routinematig verwijderd, zolang deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het initiëren van een contract.

15. Het verstrekken van persoonlijke gegevens kan een wettelijke of contractuele verplichting zijn, of vereist zijn om een contract aan te gaan. Als het noodzakelijk is om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken om een contract aan te gaan en de betrokkene deze gegevens niet verstrekt, kan dit resulteren in het niet kunnen afsluiten van het contract. De mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens kunnen variëren afhankelijk van de specifieke context en de toepasselijke wet- en regelgeving

We willen verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels vereist kan zijn door de wet (bijv. belastingvoorschriften) of voort kan vloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractuele partner). Soms kan het nodig zijn om een contract te sluiten waarbij de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van deze gegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens worden verstrekt door de betrokkene, moet de hij/zij contact opnemen met een medewerker. De medewerker verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonlijke gegevens vereist is door de wet of het contract, of het noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

16. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

17. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Damen Shipyards Group is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, evenals voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te waarborgen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

a) Persoonsgegevens of persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens of persoonlijke gegevens verwijzen naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene
Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens of persoonlijke gegevens worden verwerkt door de data verantwoordelijke.

c) Verwerking
Verwerking omvat elke handeling of reeks van handelingen die wordt uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens/persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

d) Beperking van verwerking
Beperking van verwerking houdt in dat de opgeslagen persoonsgegevens/ persoonlijke gegevens gemarkeerd worden met als doel hun verwerking in de toekomst te beperken.

e) Profilering
Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens/persoonlijke gegevens waarbij gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens/persoonlijke gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten te analyseren of te voorspellen met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of bewegingen van die natuurlijke persoon.

f) Pseudonimisatie
Pseudonimisatie is de verwerking van persoonsgegevens/persoonlijke gegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens/persoonlijke gegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en wordt onderworpen aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

g) Data verantwoordelijke
Data verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens/persoonlijke gegevens vaststelt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het Unierecht of het lidstatelijk recht, kan de data verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden voorzien in het Unierecht of het lidstatelijk recht."

h) Verwerker
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de data verantwoordelijke.

i) Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan aan wie de persoonsgegevens worden bekendgemaakt, al dan niet een derde partij. Echter, overheidsinstanties die persoonsgegevens/persoonlijke gegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek volgens het recht van de Unie of van de lidstaten worden niet beschouwd als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming volgens de doeleinden van de verwerking.

j) Derde partij
Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en personen die onder de directe autoriteit van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens/persoonlijke gegevens die op hem of haar betrekking hebben.