10 feb 2020

Damen levert ‘Long Range Ocean Patrol Vessel’ aan de Mexicaanse marine

Damen heeft afgelopen vrijdag ARM Reformador ‘Longe Range Ocean Patrol Vessel’

Richard Keulen
5 MIN

Damen heeft afgelopen vrijdag ARM Reformador ‘Longe Range Ocean Patrol Vessel’ (POLA), in bijzijn van vele Mexicaanse autoriteiten, overgeleverd aan de Mexicaanse marine. Tijdens de plechtigheid sprak de commandant van de Mexicaanse marine zijn trots over het project uit: “We zijn trots op de afronding van dit belangrijkste marine project in onze moderne geschiedenis.” Het schip heeft nu zijn inbedrijfsstelling en testfase voltooid. Het zal door de Mexicaanse marine in gebruik worden genomen.

De directeur van Damen Shipyards Mexico, de heer Delgado, voegde daaraan toe dat dit schip is gebouwd in Mexico; voor en door de Mexicanen. “We zijn trots dat de bouw van dit schip een aanzienlijke Mexicaanse footprint heeft. Dit project bevat 750 manjaren directe Mexicaanse werkgelegenheid, 400 directe banen en 2.000 indirecte banen”. De POLA 101 is technologisch het meest geavanceerde schip in Latijns-Amerika. Het zal de Mexicaanse marine in staat stellen missies uit te voeren ter bescherming van de Mexicaanse soevereiniteit, internationale veiligheidssamenwerking, wetshandhaving, longe-range reddingsoperaties en humanitaire hulp.

De POLA stelt Mexico in staat om haar maritieme belangen te beschermen in een gebied van 5 miljoen vierkante kilometer zee, dat onder Mexicaanse jurisdictie valt. Het schip is in een recordtijd, minder dan drie jaar na de ondertekening van het contract, afgeleverd. Dit is dankzij de nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, aldus de heer Verhelst, Directeur van POLA project. “Er is een uitstekende samenwerking geweest tussen de Mexicaanse marine, Damen, onderaannemers en leveranciers, zowel lokaal als internationaal. Dit, gecombineerd met de modulaire bouw, heeft een vlotte overdracht van kennis en technologie mogelijk gemaakt. Die was cruciaal voor het succes van het project”.

Het 107 meter lange schip is gebaseerd op het SIGMA-fregat 10514 van Damen. Het is de tiende in zijn soort. Dit is een resultaat van de vruchtbare samenwerking tussen de Koninklijke Marine en de Nederlandse maritieme industrie. SIGMA is een bewezen ontwerp, dat profiteert van de schat aan kennis die binnen de Nederlandse marinebouw aanwezig is. Vanuit Nederland waren onderzoeksinstituten als MARIN betrokken en daarnaast een cluster van zeventig Nederlandse bedrijven, waaronder Thales uit Hengelo. Voor het POLA-project werkte dit cluster samen met verschillende lokale Mexicaanse bedrijven.

Het ontwerp van Damen SIGMA is bedoeld om overal ter wereld op meer dan één locatie tegelijk modulair te worden gebouwd. Voor het Mexicaanse project zijn twee van de zes modules gebouwd bij Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) in Nederland. Een Mexicaans team was in Nederland gevestigd, om dit proces te begeleiden en op een intensieve manier kennis op te doen. De overige vier modules zijn door het Mexicaanse productieteam gebouwd bij ASTIMAR 20 in Salina Cruz, tezamen met onderaannemers en leveranciers. Na voltooiing zijn de zes verschillende modules samengebracht voor eindmontage, integratie, inbedrijfstelling en beproeving. Hierbij werd steun gegeven door personeel van Damen en daarnaast een intensief technologie- en trainingsprogramma geboden.

De relatie van Damen met Mexico beslaat meer dan 40 jaar. In deze periode heeft Damen meer dan vijftig schepen van verschillende typen geleverd, aan zowel particuliere als overheidsklanten. De Mexicaanse marine is al lange tijd klant van Damen en de ARM Reformador (POLA-101) is hun dertiende Damen-schip. Eerdere leveringen omvatten een breed pallet van schepen. Van patrouilleschepen tot logistieke ondersteuningsschepen en een Damen Cutter Suction Dredger 650. De schepen worden gebouwd volgens het bedrijfsmodel van Damen Technical Cooperation, waarmee het bedrijf met succes een bijdrage heeft kunnen leveren aan de kennis en kunde van de Mexicaanse scheepsbouwindustrie.

Placeholder