27 mrt 2018

Defensie zet goede stappen met Defensienota

VNO-NCW is blij met de door minister Ank Bijleveld gepresenteerde Defensienota

Richard Keulen
2 MIN

VNO-NCW is blij met de door minister Ank Bijleveld gepresenteerde Defensienota. De ondernemingsorganisatie ziet dat er veel ruimte is gecreëerd voor investeringen om aan een sterke krijgsmacht te bouwen. Daarnaast is de organisatie positief over de aandacht voor het bedrijfsleven in de nota.

School of the Nation

De ondernemingsorganisatie is verheugd dat Defensie invulling wil geven aan het concept van School of the Nation, waarvoor VNO-NCW voorzitter Hans de Boer eerder heeft gepleit. Dit helpt bij het oplossen van meerdere vraagstukken op de arbeidsmarkt. Zo kan het bedrijfsleven met andere overheidsorganisaties en Defensie garant staan voor de opleiding en loopbaan van mensen in schaarse functies.

Samenwerking met bedrijfsleven

VNO-NCW is ook positief over het voornemen om zaken die niet tot de core business van Defensie horen over te dragen aan de markt. Daarbij kan gedacht worden aan onderhoud, catering of sommige IT-functies. Met Defensie werkt het bedrijfsleven binnen het Platform Defensie Bedrijfsleven aan de uitwerking van het concept ‘adaptieve krijgsmacht’. De ondernemingsorganisatie is dan ook erg positief over de expliciete toezegging in de Defensienota om meer strategische samenwerking te zoeken met het bedrijfsleven.

Vaker launching customer

Wel roept VNO-NCW het kabinet op om de industrie maximaal te betrekken bij de verwerving van nieuw materieel. Door als launching customer op te treden voor het Nederlandse bedrijfsleven krijgen de export en innovatie in eigen land een impuls. Zo liggen er bijvoorbeeld goede kansen voor de bouw van de nieuwste onderzeeboten in Nederland. ‘Niet alleen geeft dit het marinecluster een impuls, het zorgt er tevens voor dat Nederland de nieuwste en beste spullen krijgt. Ook blijven hierdoor hoogwaardige banen in R&D en onderhoud in Nederland.’