27 mrt 2018

Defensienota: Nederlandse industrie staat klaar voor Defensie

Zo reageert ondernemersorganisatie FME op de vandaag gepresenteerde Defensienota

Richard Keulen
3 MIN

Goed dat Defensie kiest voor samenwerking met de industrie. Zo reageert ondernemersorganisatie FME op de vandaag gepresenteerde Defensienota. Met de keuze voor de adaptieve krijgsmacht waarin bedrijfsleven en Defensie elkaar versterken, ziet FME in deze nota een essentiële rol voor de Nederlandse industrie. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “De industrie staat klaar om samen met Defensie deze uitdaging op te pakken. Er is geen tijd te verliezen, laten we snel samen aan de slag gaan.”

Vandaag is de Defensienota ‘Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid’ gepresenteerd. Na jaren van bezuinigingen kan Defensie de komende jaren eindelijk weer investeren. De extra middelen zijn een eerste stap naar de noodzakelijke investeringen voor de versterking van de krijgsmacht. De internationale veiligheidssituatie vraagt daar ook om, zonder veiligheid en stabiliteit is economische vooruitgang en welvaart een utopie.

Defensie maakt ruimte om te innoveren en gaat een innovatiestrategie opstellen. Daarbij kijkt zij specifiek naar nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, robotica, 3D-printing en bio- en nanotechnologie. FME heeft eerder gepleit voor ruimte om te experimenteren, zoals ook gebeurt in het fieldlab Smart Base. Het is positief dat de defensienota spreekt over vernieuwende samenwerkingsvormen, zoals fieldlabs, waar ideeën worden ontwikkeld, getest en geïmplementeerd.

Minstens zo belangrijk voor vernieuwing is de modernisering en de vervanging van materieel. De modernisering van wapensystemen en de noodzakelijke vervanging van de verouderende fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten bieden de komende jaren grote innovatiekansen voor de Nederlandse industrie.

FME-voorzitter Dezentjé Hamming: “Ik roep het kabinet op om haar rol als launching customer in de praktijk te brengen en alle kansen te benutten die er zijn om samen met de Nederlandse industrie te ontwikkelen, bouwen en onderhouden. Zo werken we samen aan de kennispositie, innovatievermogen en export van de Nederlandse technologische industrie.”

FME steunt het belang dat de defensienota hecht aan cybersecurity. Om de steeds groeiende digitale dreiging het hoofd te blijven bieden, is samenwerking tussen defensie en bedrijven essentieel. De technologische industrie werkt nu al samen met Defensie, bijvoorbeeld met de uitwisseling van kennis op het gebied van cyber, cyberreservisten en de deelname aan gezamenlijke oefeningen. Ineke Dezentjé Hamming: “Met het tekort aan cyberspecialisten en de toenemende dreiging wordt het belang van cybersamenwerking enkel groter. De technologische industrie wil de komende jaren de cyberuitdaging samen met Defensie op pakken.”