8 mei 2020

DSNS en partners boeken voortgang met het QUALIFY-project

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) boekt veel voortgang met het werk aan het QUALIFY-project

Richard Keulen
1 MIN

Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) boekt veel voortgang met het werk aan het QUALIFY-project. DSNS is één van de elf projectpartners die werkt aan het opstellen van certificatierichtlijnen, voor het gebruik van hybride verbindingen (bijv. staal met composiet) op constructies in de maritieme sector. Via het project wordt het lange-termijn-gedrag van dergelijke verbindingen geanalyseerd, getest en uiteindelijk gevalideerd.

Lichter worden, uitstoot verminderen

Het consortium waar naast DSNS, onder andere ook de Technische Universiteit Delft en projectcoördinator M2i (Materials Innovation Institute) aan deelnemen, test de verbinding van een lichtgewicht modulaire bovenbouw (composiet) op een SIGMA-korvet. Deze testcase is zeer belangrijk, omdat de schepen door deze constructie tot 10% lichter worden. Dit is belangrijk voor de verduurzaming van de maritieme sector, aangezien dit tot een verlaging van het brandstofverbruik van 7% kan resulteren. Daarmee natuurlijk ook een aanzienlijke vermindering van de uitstoot.

Onder observatie

Momenteel bereiden de samenwerkingspartners zich voor op een webconferentie, die plaatsvindt op 12 mei. Tijdens de conferentie zullen de partners hun voortgang presenteren aan de ‘observers’ van het project, waaronder de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en Netherlands Maritime Technology (NMT).

Van test tot demonstratie

Aan het einde van het project wil DSNS een demonstratie dag op de werf organiseren. Hier presenteren de projectpartners hun resultaten en worden de proefstukken op volle schaal getoond.  QUALIFY wordt gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het ‘Interreg-2-seas-programma’, waardoor grensoverschrijdende samenwerking tussen Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen) wordt vergemakkelijkt.

Klik hier voor de QUALIFY Project Movie.