11 sep 2019

Handen ineen voor modernisering schepen

Defensie, industrie en kennisinstituten hebben afgelopen donderdag in Rotterdam de handen ineengeslagen, om nieuwe schepen van de marine voor te bereiden op de toekomst

Richard Keulen
1 MIN

Defensie, industrie en kennisinstituten hebben afgelopen donderdag in Rotterdam de handen ineengeslagen, om nieuwe schepen van de marine voor te bereiden op de toekomst. Met de ondertekening van het ‘Convenant Samenwerking Manning & Automation’ zijn afspraken vastgelegd en is een langdurige samenwerking verzekerd. De deelnemende partijen delen en versterken daarmee hun kennis. Dat is nodig om de kansen voor innovatie ten volle te benutten. Innovaties die nodig zijn om de marineschepen relevant te houden, betoogde directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO), Vice Admiraal Arie Jan de Waard.

De samenwerking startte in 2014 om de gezamenlijke kennisbasis op gebied van automatisering en autonome systemen te versterken binnen het maritieme domein. Dit om de bemanning aan boord maximaal te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Daarbij wordt ook gekeken naar de inrichting van goede ondersteuning vanaf de wal. De afdeling Maritieme Systemen werkt voor dit doel samen met partners als het Joint IV Commando/Maritieme IT, Thales, RH Marine, TNO en Damen.