17 jul 2019

Masterclass Submarine Design door Nevesbu

Binnen het NIDV platform Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC) werd de tijd rijp geacht om, onder leiding van Nevesbu, een eerste Masterclass Submarine Design te organiseren

Richard Keulen
2 MIN

Binnen het NIDV platform Dutch Underwater Knowledge Centre (DUKC) werd de tijd rijp geacht om, onder leiding van Nevesbu, een eerste Masterclass Submarine Design te organiseren.

Het doel van deze Masterclass, die in marinestad Den Helder is gehouden, was tweeledig. Ten eerste het opfrissen dan wel bijbrengen van de basis ontwerpprincipes en specifiek voor onderzeeboot geldende eisen, die invloed hebben op het ontwerp. Om dit voor elkaar te krijgen, was een gevarieerd programma samengesteld, waarbij praktijk en theorie elkaar afwisselden. Enerzijds werd door oud onderzeebootofficieren, ondersteund door vele praktijkvoorbeelden, nut, noodzaak en inzet en veiligheidsfilosofie van onderzeeboten toegelicht. Voor het bijbrengen van de theoretische basisprincipes en workshops was daarnaast een gemêleerd team van Nevesbu en RH Marine samengesteld. Anderzijds bezochten de cursisten de brugsimulatoren van het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Platform Onderwater Centrale Trainer en de museumonderzeeboot Zr.Ms. Tonijn.

Het tweede doel van de Masterclass was nadere kennismaking en kennisdeling tussen relevante partijen. Mede daarvoor is een Mini-Symposium georganiseerd met deelname van de Groepsoudste onderzeedienst, oud onderzeebootcommandanten en circa 50 belangstellenden vanuit DUKC. Doel van dit Mini-Symposium was om als DUKC de krachten te bundelen en samen na te denken over de rol van de Nederlandse Industrie bij de aanschaf van nieuwe onderzeeboten in relatie tot onder meer de Defensie Industrie Strategie (DIS) en de maritieme “Triple Helix”.

Al met al kan worden vastgesteld dat de Masterclass als zeer nuttig is ervaren. Gezien de grote belangstelling zullen er op korte termijn meerdere masterclasses worden georganiseerd.