3 apr 2018

Nieuwe defensienota: groot maritiem belang om de marineschepen in Nederland te bouwen

Nederland Maritiem Land heeft verheugd kennisgenomen van de inhoud van de Defensienota

Richard Keulen
3 MIN

Nederland Maritiem Land heeft verheugd kennisgenomen van de inhoud van de Defensienota. Naast ruimte en aandacht voor personeel, biedt de nota perspectief op de hoogstnoodzakelijke vervanging van de verouderde scheepssystemen van de Koninklijke Marine. Deze vervangingsprojecten zijn essentieel voor het innovatievermogen van de hele maritieme sector. Met name de vervanging van de Walrusklasse onderzeeboten, binnen de Nederlandse Gouden Driehoek, zal onze toppositie verstevigen.

Toch biedt de defensienota ook reden tot zorg. Voor wat betreft de verwerving van materieel staat een opmerking als “van de plank, tenzij” haaks op de gewenste innovatie en ontwikkeling. Juist door samen met de eindgebruiker marineschepen te ontwikkelen, blijft onze sector immers innovatief en gezond. Deze zogenaamde launching customer projecten zijn randvoorwaardelijk voor de Nederlandse marine en de export van hoogwaardige marine systemen.

In 2017 heeft Nederland Maritiem Land samen met een aantal partners een studie uit laten voeren naar de Nederlandse marinebouw en het bijbehorende ecosysteem. Hieruit is ook gebleken dat de huidige geopolitieke, militaire en technologische trends gerichte investeringen in Defensiematerieel noodzakelijk maken. Om ook in de toekomst de taakuitvoering van de Koninklijke Marine te kunnen vervullen en nog als serieuze partner voor internationale samenwerking te worden gezien. De nieuwbouwprojecten zijn belangrijk voor de Koninklijke Marine én voor het Nederlandse marinebouwcluster. Anders dreigt het verdienvermogen van de Nederlandse marinebouwcluster, een zelfscheppende maakindustrie, verloren te gaan.

Nederland Maritiem Land vindt het van groot belang om gezamenlijk de vervangingsprojecten uit te voeren. Alleen wanneer de Nederlandse maritieme industrie, krijgsmacht en onderzoeksinstituten de handen eensgezind ineenslaan, kunnen we de beste boot voor de beste prijs bieden. Door deze samenwerking in de Gouden Driehoek is het mogelijk, om innovatieve marineschepen tegen concurrerende prijzen aan te bieden. Dat is goed voor Defensie en de belastingbetaler in Nederland.

Ook in de toekomst moeten we zorgen dat de budgetten voor defensie blijven groeien. Zodra de M-fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten zijn opgeleverd, zijn de luchtverdedigings- en commandofregatten al weer aan vervanging toe. We moeten dan ook zorgen dat tegen die tijd het huidige defensiebudget aanzienlijk is opgehoogd. Alleen op die manier kan niet alleen de Koninklijke Marine, maar de hele krijgsmacht groeien naar het veiligheidsniveau, dat Nederland verdient.

Arjen Uytendaal
Directeur Nederland Maritiem Land