24 jul 2020

RAMSSES-project bereikt een belangrijke mijlpaal op weg naar duurzame composiet scheepsbouw bij Damen

Op 18 juli bereikte het project Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships (RAMSSES) een belangrijke mijlpaal

Richard Keulen
5 MIN

Op 18 juli bereikte het project Realisation and Demonstration of Advanced Material Solutions for Sustainable and Efficient Ships (RAMSSES) een belangrijke mijlpaal. Op die datum onthulden de partners van het project op de locatie van Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) in Vlissingen-Oost, Nederland, de recentelijk geassembleerde composiet scheepsrompsectie die ze de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld. Deze, getiteld Custom Made Hull for Offshore Vessel, vertegenwoordigt één van de dertien demonstranten die deel uitmaken van het RAMSSES-project. Het project kan nu doorgaan met een reeks tests die, naar verwachting, de levensvatbaarheid van grote composietschepen als duurzame scheepvaartoplossing zullen aantonen.

De composietscheepsbouw heeft tal van voordelen – de belangrijkste daarvan is de bijdrage die composieten leveren aan grotere maritieme efficiëntie en duurzaamheid. Een composiet vaartuig zoals het schip waar de RAMSSES-partners naartoe werken, zou tot 40% minder wegen dan een stalen equivalent. Het resultaat hiervan is een aanzienlijke vermindering van zowel het brandstofverbruik als de uitstoot. In feite kan een composiet vaartuig een vermindering tot wel 25% bieden van het aardopwarmingsvermogen, het aërosolvormingspotentieel, het eutrofiëringspotentieel, het verzuringspotentieel en het brandstofverbruik.

Bij gebrek aan goedgekeurde richtlijnen gelden de voorschriften voor de bouw van composietschepen momenteel echter alleen voor schepen tot 500 ton – ongeveer 25 meter lang. RAMSSES wil dit aanpakken door de composiettechnologie en capaciteit op te schalen om composiet vaartuigen tot 85 meter lang te ontwerpen, produceren en op de markt te brengen, volledig in overeenstemming met Safety of Life at Sea (SOLAS) en klassevoorschriften door het productieproces van grote composietstructuren te valideren met economische verbetering en key performance indicatoren voor brandwerendheid, slagvastheid en structurele robuustheid.

Dit werkgedeelte van het project wordt geleid door DSNS en Damen Shipyards Gorinchem, die het basisontwerp hebben ontwikkeld. De engineering is uitgevoerd door Airborne UK en InfraCore Company, die hun expertise in composieten hebben ingebracht in het project. Evonik heeft de composiethars ontwikkeld. Na de montage zal TNO tests op ware grootte uitvoeren voor validatie van ontwerp, kwaliteitsmanagement en structurele prestaties. Classificatiemaatschappij Bureau Veritas heeft advies geleverd die zal leiden tot een slimme weg naar goedkeuring.

Het goedkeuringsproces is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Research Institutes of Sweden (RISE), Netherlands Maritime Technology Foundation en Bureau Veritas. Om alle brandrisico’s aan te pakken, is door RISE en Bureau Veritas al een Hazld (gevarenidentificatie) test uitgevoerd. De gedefinieerde brandprestatiecriteria zullen worden getest en gevalideerd in de faciliteiten van RISE.

Het projectwerk is ook een pionier in de mogelijkheid om dikke laminaten tot zes meter hoog te gieten. Bovendien heeft het uitvoeren van de montage op de locatie van DSNS de mogelijkheid aangetoond om composietconstructies uit te voeren op een staalwerf.

“Het werk dat we hier doen, is belangrijk voor de toekomst van de scheepvaart. Duurzaamheid is momenteel een belangrijk aandachtspunt in de industrie en de scheepsbouw vormt daarop geen uitzondering ”, zegt Marcel Elenbaas, senior engineer bij Research & Technology Support DSNS. “Het gebruik van composieten voor grotere schepen heeft grote gevolgen voor het gehele ontwerp van het schip. Als het lichter is, verbruikt een schip minder brandstof en produceert het minder uitstoot. Het schip heeft ook kleinere motoren nodig, wat betekent dat er meer ruimte is voor extra systemen, wat zorgt voor een veelzijdiger platform. En natuurlijk vergen composieten aanzienlijk minder onderhoud dan een stalen vaartuig. Met RAMSSES hebben we de mogelijkheid om de effectiviteit en levensvatbaarheid van grootschalige composiet scheepsbouw aan te tonen. ”

Het RAMSSES-project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 723246. Andere demonstranten in het RAMSSES-project zijn onder meer innovatieve componenten en modulaire lichtgewichtsystemen, maritieme uitrusting, de toepassing van hoogwaardig staal in dragende rompconstructies, de integratie van composietmaterialen in verschillende structuren, evenals oplossingen voor wereldwijde reparatie.

De informatie in dit document geeft alleen de mening van de auteur(s) weer, en de Europese Unie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie in dit document.

Placeholder