26 nov 2020

RH Marine en Damen ondersteunen de Koninklijke Marine bij slimmer onderhoud schepen

RH Marine en DSNS gaan helpen om het onderhoud van de nieuwe schepen van de Koninklijke Marine efficiënter en beter voorspelbaar te maken met behulp van data science

Richard Keulen
4 MIN

RH Marine en Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) gaan helpen om het onderhoud van de nieuwe schepen van de Koninklijke Marine (KM) efficiënter en beter voorspelbaar te maken met behulp van data science.

Beide bedrijven hebben op woensdag 25 november een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van de KM. Doel van de samenwerking is om met behulp van data-science de conditiebewaking van systemen te verbeteren, faalgedrag beter te voorspellen en uiteindelijk onderhoud beter te plannen. Door de overgang naar voorspelbaar onderhoud neemt de beschikbaarheid van de marineschepen toe.

De drie partijen hebben een stappenplan opgesteld om in de toekomst alle data van de marineschepen te kunnen verzamelen, opslaan en analyseren. Scheepswerf Damen gaat de marineschepen voorzien van allerlei nieuwe sensoren en meters die procesdata van alle systemen aan boord leveren. RH Marine gaat de benodigde infrastructuur leveren en onderhouden om data te kunnen verzamelen en opslaan. Het opslaan gebeurt onder meer in nieuwe beveiligde data warehouses aan boord. De KM kan de beschikbare data direct analyseren met behulp van machine learning, algoritmes, artificial intelligence (AI) en data-modelling technieken. RH Marine zorgt er daarnaast voor dat de informatie uit de data en de status van alle systemen 24/7 duidelijk zichtbaar wordt gemaakt op dashboards, zowel voor de bemanning aan boord als voor de onderhoudsorganisatie aan de wal. De drie partijen zijn hiervoor het afgelopen jaar een pilot gestart op het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen, dat door de KM beschikbaar is gesteld als een soort tech-platform.

Met het toepassen van data science verhoogt de DMI zijn innovatiekracht en serviceverlening. ,,Wat dit project specifiek maakt is dat je werkt met militaire systemen”, zegt Harry Strikwerda, Proposal Manager ILS & Naval Services van DSNS. ,,Je hebt dus veilige netwerken nodig om te voorkomen dat iemand van buiten inbreekt.”

Om die reden ontwikkelt RH Marine een ‘secure private cloud’ aan boord van de schepen. Ook worden de systemen voorzien van strenge beveiliging. Door het beter analyseren van data wil de DMI over kunnen stappen van traditioneel correctief of planmatig onderhoud naar modern voorspellend onderhoud. Je hoeft dus alleen onderhoud te plegen als het echt nodig is. Dat maakt het veel efficiënter”, zegt Dieter van Schagen, Sales Manager Defence, Safety & Security bij RH Marine

DSNS is de hofleverancier van de KM. Bij de bouw van nieuwe fregatten wordt in het ontwerp al rekening gehouden met het beter inzetten van data. Dit betekent dat samen met de opdrachtgever, Defensie, gewerkt kan worden aan lagere levensduurkosten. Hein van Ameijden, Algemeen Directeur DSNS: “De rol van de Koninklijke Marine als launching customer voor innovaties uit de Nederlandse maritieme industrie is essentieel. Enerzijds verzekeren we daarmee dat onze krijgsmacht blijf beschikken over state-of-the-art equipment. Anderzijds stelt deze nauwe samenwerking ons in staat om als industrie te blijven door ontwikkelen en internationaal concurrerend te zijn.”

Ook de samenwerking met RH Marine is logisch. De maritiem systeemintegrator heeft voor de meeste marineschepen navigatieapparatuur, elektrische en automatiseringssystemen geleverd. “Wij zijn zeer verheugd met de ondertekening van de Ship Data Science overeenkomst tussen DSNS, de KM en RH Marine. Door het verkrijgen en gebruiken van grote hoeveelheden data kunnen we de volgende stap zetten in de transitie van preventief en correctief onderhoud naar voorspellend onderhoud. Daarmee verhogen we de beschikbaarheid van de schepen tegen lagere kosten. De nieuwe ICT-technologie stelt ons ook in staat om veel minder bekabeling te gebruiken en om op bestaande schepen nieuwe functionaliteiten toe te voegen door slechts een software-upgrade uit te voeren.” stelt Hugo Loudon, Managing Director bij RH Marine.