11 okt 2017

TU Delft en DSNS werken succesvol samen in minor over onderzeeboten

Afgelopen periode april-juni 2017 heeft een tweetal DSNS engineers meegedaan aan de minor “Design of Complex Specials” van de masteropleiding Maritieme Techniek aan de TU Delft

Richard Keulen
2 MIN

Afgelopen periode april-juni 2017 heeft een tweetal DSNS engineers meegedaan aan de minor “Design of Complex Specials” van de masteropleiding Maritieme Techniek aan de TU Delft. Dit vak biedt eerstejaars masterstudenten inzicht in het ontwerp van complexe schepen en op de specifieke ontwerpproblemen die zich voordoen bij complexe scheepstypes. Als onderdeel van de minor moeten de studenten zich bewijzen door middel van een ontwerpopdracht. Dit jaar was de opdracht: “Ontwerp een diesel-elektrische expeditionaire onderzeeboot.” Met behulp van moderne ontwerpprincipes moesten de studenten echt de diepte in.

Peter Werner van DSNS, zelf een oud-onderzeebootofficier van de technische dienst, heeft veel specifieke onderzeebootkennis toegeleverd en tijdens deze minor ook een college voor zijn rekening genomen. De colleges waren onderdeel van het theoretisch gedeelte van de minor, waarin de studenten tools en specifieke scheepskennis aangereikt kregen om een schip te kunnen ontwerpen. Met andere woorden: hoe stem je ontwerptechniek en de toepassing daarvan goed op elkaar af, bijvoorbeeld in relatie tot de hydrodynamica, de indeling en de gewichtsverdeling. In de ontwerpopdracht was het vervolgens de bedoeling om de opgedane kennis toe te passen om tot een realistisch concept ontwerp van een onderzeeboot te komen.

Op 29 september 2017 zijn de certificaten overhandigd aan de deelnemers van DSNS door professor Hans Hopman, hoogleraar scheepsontwerpen aan de TU Delft. Hans Hopman, zelf oud hoofd van het bureau scheepsontwerpen van de DMO, was positief gestemd over de creatieve resultaten van de studenten en de mannen van DSNS. De samenspraak van degelijke theoretische colleges, praktijkkennis vanuit de industrie, en de enthousiaste deelnemers aan de minor die zich inzetten om een onderzeeboot zo goed mogelijk te ontwerpen, heeft een aantal bijzonder interessante ontwerpen opgeleverd. Gezien de actualiteit van het onderwerp onderzeebootbouw heeft Hans Hopman aangegeven volgend jaar wederom met de onderzeeboot aan de slag te willen gaan voor deze jaarlijks terugkerende minor. Ook wat Peter Werner van DSNS betreft zullen opnieuw engineers meedoen en krijgt deze succesvolle samenwerking met de TU Delft volgend jaar zeker een vervolg.